Հայոց լեզու

Առաջադրանքներ հայոց լեզվից

1. Տրված վերաբերական բառերով նախադասություններ կազմի՛ր : Ինչպիսի՞ վերաբերմունք են արտահայտում դրանք:

Թերևս-
Միգուցե-միգուցե փորձես այս հյութը։
Կարծես-ես կարծես տաքություն ունեմ։
Մի՞թե-մի՞թե վախենալու պատմվածքպատմեցի։
Երևի-երևի կարողանամ վաղը գալ ձեր տուն։

2. Տրված մակբայները բաժանի՛ր իմաստային չորս խմբերի:

Դեմ առ դեմ, կամաց կամաց, առավոտյան, շատ շատ, քիչ, երեկ, արագ, բարեկամաբար, օրեցօր, հեռու, կիսով չափ, նախօրոք, լրջորեն, ամենուր, տեղ տեղ:

Տեղի-հեռու, ամենուր
Ժամանակի-առավոտյան, երեկ, օրեցօր
Ձևի-դեմ առ դեմ, արագ, բարեկամաբար, նախորոք, լրջորեն
Չափ ու քանակի-կամաց կամաց, շատ շատ, քիչ, կիսով չափ, տեղ տեղ

3. Տրված բառերը բաժանի՛ր տասը խոսքի մասերի՝ գոյական, ածական, թվական, դերանուն, բայ, մակբայ, կապ, շաղկապ, ձայնարկություն, վերաբերական բառեր:

Քանդել, ու, երկրորդ, դու , դանդաղ, հաստատ,  տուն,  , հե՜յ ,  խոսել ,
ընկերություն , սպիտակ , ամենքը , մաս-մաս, վրա , բայց , մենավոր , երեկոյան , դա, որովհետև, գուցե , հացատուն , որ,  պատրաստել ,  երկու հարյուր իննսուներեք,  տակ, աննկարագրելի, ոչ մի, համեստորեն, այս, որպեսզի, խմել, կարմրավուն, հեքիաթ, թե, բոցավառ, ինչպիսի՞:

Գոյական-տուն, ընկերություն, մենավոր, հացատուն, հեքիաթ
Ածական-սպիտակ, աննկարագրելի, կարմրավուն, բոցավառ
Թվական-երկրորդ, երկու հարյուր իննսուներեք
Դերանուն-դու, ամենքը, դա, ոչ մի, այս, ինչպիսի՞
Բայ-քանդել, խոսել, պատրաստել, խմել
Մակբայ-դանդաղ, մաս-մաս, երեկոյան, համեստորեն
Կապ-վրա, տակ
Շաղկապ-ու, բայց, որովհետև, որ, որպեսզի, թե
Ձայնարկություն-հե՛յ
Վերաբերական-հաստատ, գուցե

4. Գրի՛ր տրված բառերի ուղիղ ձևերը և դրանք երկու խմբի բաժանի՛ր։

Մածունը-մածուն, հրամանի-հրաման, հրամաններ-հրաման, ալիքով-ալիք, ծովեր-ծով, ծովով-ծով, ծովում-ծով, երկրից-երկիր, գնացինք-գնալ, գնացեք-գնալ, գտեք-գտնել, գտավ-գտնել, կարդում-կարդալ, կարդա-կարդալ, տեսա-տեսնել, տեսեք-տեսնել, մարդիկ-մարդ, մարդկանց-մարդ, այգու-այգի, այգով-այգի:

Գոյական-մածուն, հրաման, ալիք, ծով, երկիր, մարդ, այգի
Բայ-գնալ, գտնել, կարդալ, տեսնել

5. Բառերի ընդգծված մասնիկներից ո՞րն է վերջավորություն և ո՞րը վերջածանց. վերջավորություն ունեցող և ածանցավոր բառերը խմբավորի՛ր:

Փական, գառան, ձկան, լեռնային, արքային, ուսում, պայուսակում, կարդում, հոսանք, հասանք, մատանի, սարեցի, գրեցի, սարից, հյուսք, երևանցիք, գրքեր, հասներ, երկակի, կրակի:

6. Հարցական դերանունները փոխարինի՛ր փակագծում տրված բառերից կազմված համապատասխան գոյականներով:

«Քավության նոխազ» (ի՞նչը, արտահայտել) հին հրեաների կրոնական մի ինչի՞ց, սովորել ) է առաջացել: Տարին մի անգամ հրեաները երկու այծ էին բռնում, որոնցից մեկին էին միայն զոհում: Մյուսի վրա մարդիկ ինչպ ե՞ս, հերթական) դնում էին ձեռքերն ու դրանով իբր իրենց մեղքերը բարդում նրա վրա: Հետո այդ այծին ի՞նչ, ազատ) էին տալիս: Հիմա («ինչի՞, քավել) նոխազ» անվանում են այն մարդկանց, որոնք իրենց վրա են վերցնում ուրիշի մեղքերը, ստիպված են լինում պատասխան տալ ուրիշ ինչի՞, անել) համար:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s